Tin Tức

Ngày đăng : 19-07-2024 - 03:00 PM - Lượt xem: 5

MÃ SẢN PHẨM: CCNLD1500501003

Ngày đăng : 18-07-2024 - 10:03 AM - Lượt xem: 5

MÃ SẢN PHẨM: BKT300404505(0.5)CLV12X5

Ngày đăng : 17-07-2024 - 11:54 AM - Lượt xem: 7

MÃ SẢN PHẨM: CCNLT10060025402

Ngày đăng : 16-07-2024 - 03:00 PM - Lượt xem: 8

MÃ SẢN PHẨM: BCCTLH

Ngày đăng : 15-07-2024 - 11:48 AM - Lượt xem: 8

MÃ SẢN PHẨM: BT16020160305N75

Ngày đăng : 12-07-2024 - 11:25 AM - Lượt xem: 8

MÃ SẢN PHẨM: BT150D06N90

Ngày đăng : 10-07-2024 - 11:47 AM - Lượt xem: 12

MÃ SẢN PHẨM: BKT1001001603N50

Ngày đăng : 01-07-2024 - 03:13 PM - Lượt xem: 26

MÃ SẢN PHẨM: 

CCNLT100030502005PPX

PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG:

1- ĐIỀN THÔNG TIN VÀO NHỮNG ĐOẠN ĐỎ.

2- KÍCH THƯỚC SỢI CÓ TỪ 0.2 TỚI 1MM : ....................

3- MÀU MẶC ĐỊNH LÀ TRẮNG HOẶC ĐEN, NẾU CÓ YÊU CẦU KHÁC: ...................

*** YÊU CẦU KHÁC: ...............................................................................................................

« 1 2 3 4 5 »