Giới Thiệu

Chuyên sản xuất các loại bánh cứơc thép,cước nylon,cước xơ dừa,  cước inox .cước thau....

Chuyên dùng cho ngành cào gỗ,ngành giày,thực phẩm, ngành điện tử ...

Đừờng kính sợi từ:0.17mm....0.4mm..1.3mm

Cattalogue Sản phẩm