TRỤC CƯỚC NILON TRẮNG LOXO 220X330X25(0.3)

( 27-06-2024 - 11:53 AM ) - Lượt xem: 32

MÃ SẢN PHẨM: 

TCNLTLX2203302512O40

PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG:

1- ĐIỀN THÔNG TIN VÀO NHỮNG ĐOẠN KẺ.

2- KÍCH THƯỚC SỢI CÓ TỪ 0.2 TỚI 1MM : ....................

3- MÀU MẶC ĐỊNH LÀ TRẮNG HOẶC ĐEN, NẾU CÓ YÊU CẦU KHÁC: ...................

*** YÊU CẦU KHÁC: ...............................................................................................................

Các Tin Tức Khác