CHỔI CƯỚC NILON TRẮNG 150X200X15(0.3)

( 20-06-2024 - 01:32 PM ) - Lượt xem: 41

MÃ SẢN PHẨM: 

CCNLT1502001503

 

PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG:

1- ĐIỀN THÔNG TIN VÀO NHỮNG ĐOẠN ĐỎ.

2- KÍCH THƯỚC SỢI CÓ TỪ 0.2 TỚI 1MM : ....................

3- MÀU MẶC ĐỊNH LÀ TRẮNG HOẶC ĐEN, NẾU CÓ YÊU CẦU KHÁC: ...................

*** YÊU CẦU KHÁC: ...............................................................................................................

Các Tin Tức Khác