CHỔI CƯỚC NILON TRẮNG 140X100X20(0.8)

( 25-06-2024 - 10:58 AM ) - Lượt xem: 32

MÃ SẢN PHẨM: 

CCNLT1401002008

PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG:

1- ĐIỀN THÔNG TIN VÀO NHỮNG ĐOẠN ĐỎ.

2- KÍCH THƯỚC SỢI CÓ TỪ 0.2 TỚI 1MM : ....................

3- MÀU MẶC ĐỊNH LÀ TRẮNG HOẶC ĐEN, NẾU CÓ YÊU CẦU KHÁC: ...................

*** YÊU CẦU KHÁC: ...............................................................................................................

Các Tin Tức Khác