CÂY CƯỚC NILON TRẮNG 1000X30X50X20(0.5)

( 01-07-2024 - 03:13 PM ) - Lượt xem: 26

MÃ SẢN PHẨM: 

CCNLT100030502005PPX

PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG:

1- ĐIỀN THÔNG TIN VÀO NHỮNG ĐOẠN ĐỎ.

2- KÍCH THƯỚC SỢI CÓ TỪ 0.2 TỚI 1MM : ....................

3- MÀU MẶC ĐỊNH LÀ TRẮNG HOẶC ĐEN, NẾU CÓ YÊU CẦU KHÁC: ...................

*** YÊU CẦU KHÁC: ...............................................................................................................

Các Tin Tức Khác