DAO TIỆN REN NGOÀI H1X

  • Giá: Liên Hệ

  • Hỗ trợ khách hàng:    -

  • NO PHOTO

Nội dung đang cập nhật......

DAO TIỆN REN NGOÀI H1X=6 MM  CÁN 10X18X100=

DAO TIỆN REN NGOÀI H1X=8 MM  CÁN 10X18X100

DAO TIỆN REN NGOÀI H1X=10 MM  CÁN 10X18X100

DAO TIỆN REN TRONG H1X=6 MM  CÁN VUÔNG 12X150

DAO TIỆN REN TRONG H1X=8 MM  CÁN VUÔNG 14X150

Các Sản Phẩm Cùng Danh Mục

dao tiện móc công hình 45 độ

MSP:

DAO IỆN GÓC TRÁI PHẢI

MSP:

DAO TIỆN PHÁ GÓC 45 ĐỘ

MSP:

DAO CẮT ĐEN

MSP:

DAO CẮT HÀN SẢN

MSP: