TRỤC NILON TRẮNG NẮP THÉP 110X550X25(0.2)

  • Giá: Liên Hệ

  • Hỗ trợ khách hàng:    -

  •  

    vật liệu sợi đa dạng

    **NHẬN GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC YÊU CẦU

     

 

vật liệu sợi đa dạng

**NHẬN GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC YÊU CẦU

 

 

vật liệu sợi đa dạng

**NHẬN GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC YÊU CẦU

 

Các Sản Phẩm Cùng Danh Mục

CHIỔ CƯỚC NILON DẠNG LOXO 50X200

MSP:

CHỔI CƯỚC NILON TRẮNG LOXO 110X400X25(0.3) CLV84

MSP:

TRỤC CƯỚC THÉP NẮP THÉP 200X410XX40(0.5) CLV510

MSP:

TRỤC CƯỚC THÉP NẮP THÉP 150X1180X60(0.5) CLV84

MSP:

CHỔI CƯỚC NILON TRẮNG 260X800X35(1.5MM)

MSP:

CHỔI CƯỚC NILON TRẮNG 150X40X26(0.5) CLV612

MSP: