BÁNH THÉP 200X30X25 (0.8)

  • Giá: Liên Hệ

  • Hỗ trợ khách hàng:    -

  •  

    vật liệu sợi đa dạng

    **NHẬN GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC YÊU CẦU

 

vật liệu sợi đa dạng

**NHẬN GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC YÊU CẦU

 

vật liệu sợi đa dạng

**NHẬN GIA CÔNG THEO KÍCH THƯỚC YÊU CẦU

Các Sản Phẩm Cùng Danh Mục

BÁNH CƯỚC THÉP-CON VOI

MSP: BT 200X20X25 (0.3)

bánh cước dạng khối

MSP: 120*100*20 (0.3)

BÁNH CƯỚC THÉP - TTP

MSP: BT 200x20x25 (0.3)

BÁNH CƯỚC THÉP DẠNG KHỐI 220X50X50(0.5)

MSP: BKT220505005

BÁNH CƯỚC THÉP 150X20X25(0.2)N90

MSP: BT150D02N90

BÁNH CƯỚC THÉP 125X20X30(0.3)N75

MSP: BT125D3003N75