DAO CẮT HÀN SẢN

  • Giá: Liên Hệ

  • Hỗ trợ khách hàng:    -

  • NO PHOTO

Nội dung đang cập nhật......

DAO CẮT MŨI 2MM=CÁN 10X18X100=22.000

DAO CẮT MŨI 3MM=CÁN 10X18X100=25.000

DAO CẮT MŨI 4MM=CÁN 10X18X100=30.000

DAO CẮT MŨI 5MM=CÁN 10X18X100=42.000

DAO CẮT MŨI 6MM=CÁN 10X18X100=55.000

DAO CẮT MŨI 8MM=CÁN 10X18X100=65.000

Các Sản Phẩm Cùng Danh Mục

dao tiện móc công hình 45 độ

MSP:

DAO IỆN GÓC TRÁI PHẢI

MSP:

DAO TIỆN PHÁ GÓC 45 ĐỘ

MSP:

DAO TIỆN REN NGOÀI H1X

MSP:

DAO CẮT ĐEN

MSP: